Izjava o privatnosti

Isema doo Studio M je vlasnik web stranica www.studio-m.hr („web stranica“) i facebook stranice. Stvorili smo ovu izjavu o privatnosti kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te korisnika salona te kako bismo ih informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka.

Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

Službenik za zaštitu podataka

Naš frizerski salon ima sjedište u Doljanu, bana Jelačića 7, 42214 Sv. Ilija, Republika Hrvatska. Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kako biste ga mogli kontaktirati radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima. Ime i kontaktne informacije našeg službenika za zaštitu podataka su:

Melita Ivšić, email: studiom.melita@gmail.com , tel.: +385 99 267 3100

Prikupljanje podataka

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom osobno date takve informacije. Podatke o Vama prikupljamo kada ispunite obrazac Privola prilikom posjete u našem salonu.

Obrada podataka

Podatke dobivene o vama koristimo u više navedenih svrha:

  • Radi personalizacije Vašeg korisničkog iskustva (u svrhu kvalitetnog obavljanja frizersko-kozmetičkih usluga bilježenjem korištenih preparata),

  • obavijesti o promjenama termina,

  • obavijesti o akcijama i novim proizvodima,

  • fotografiranju i videosnimkama obavljene frizersko-kozmetičke usluge te objavu istih na društvenim medijima i web stranici.

  • Na našoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

Uporaba kolačića

Isema doo Studio-M www.studio-m.hr ne koristi politiku prikupljanja kolačića.

Zaštita vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja Vaše suradnje s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon 14 mjeseci od dana kad ste nam dali te podatke.

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo Vas da nas kontaktirate na Melita Ivšić, email: studiom.melita@gmail.com , tel.: +385 99 267 3100

Također možete zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan naše tvrtke primio Vaše osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo Vaše podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Možete tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. U mnogim državama imate pravo poslati pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni načinom kako postupamo s Vašim osobnim podacima. Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo na temelju Vašeg zahtjeva poslati Vam Vaše osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.

Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka na  udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog ne možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:

  • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;

  • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;

  • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor ( u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).
    Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Vaša privola

Privolu potpisujete u pisanom obliku u našem salonu.

Promjene naše politike privatnosti

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj web stranici i u salonu i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 14.9. 2018. godine.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade justifyosobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP)